۱. کنتراست
یکی از بهترین استفاده های سایه، ایجاد کنتراست برای ساخت افکت های زیبا است. مناطقی که کنتراست بالایی دارند خیلی بیشتر توجه بیننده را به خود جلب می کنند. برای کنتراست و جلب توجه نیز باید از نور و سایه کمک گرفت. نمونه بارز استفاده از سایه را می توان غروب زیبای خورشید دانست که خورشید میان فاصله بین ابرها گم می شود و ابرها روی آن را می پوشانند.۲. فوکوس
از سایه می توان برای جلب توجه بیننده بهره گرفت. سایه کمک می کند تا بیننده به جزئیات کم ارزش توجه کمتری داشته باشد. به طور مثال، در عکس پرتره، وقتی فوکوس روی چشم های سوژه است و بقیه قسمت های صورت او در سایه و تاریکی محو می شوند، بیننده فقط به چشم ها خیره می شود.
۳. جهت دادن به نگاه بیننده
از سایه ها می توان برای جهت دادن به نگاه بیننده بهره گرفت. سایه ها همیشه شکل دارند. هنگامی که یک سایه شکل دار را در مرکز توجه یک عکس قرار می دهید، این سایه باعث جلب توجه بیننده می شود. به این ترتیب می توان از پیش نگاه بیننده را مشخص کنید تا به نقطه ای توجه کند که مد نظر شما است. با کمک سایه باید مرکز توجه در عکس ایجاد کنید.
۴. نمایش فرم
یکی از رایج ترین استفاده ها از سایه، استفاده از نور خورشید برای نمایش فرم است. با نور خورشید که روی زمین می تابد می توان تصاویر ماندگاری خلق کرد. به طور مثال، وقتی آفتاب زاویه دار روی تپه های شنی می تابد، در یک طرف آن ایجاد سایه می کند. از این سایه می توان برای خلق یک عکس بسیار زیبا استفاده کرد. با زاویه دادن به تابش آفتاب، سایه و نور زیاد تشکیل می شود که باید به بهترین شکل از آن استفاده کرد.
۵. نمایش بافت
همچون نمایش نور، با سایه می توان بافت هم ایجاد کرد. این مورد نیز با نور خورشید و زاویه آن با افق انجام می شود. فرق این مورد با نمایش فرم این است که عکاس باید از نزدیک عکس بگیرد تا بافت سوژه مشخص شود. به طور مثال، با عکاسی نزدیک از ماسه های تپه های شنی می توان علاوه بر بازی نور و سایه، بافت ماسه را نیز نمایش داد

۱. کنتراست
یکی از بهترین استفاده های سایه، ایجاد کنتراست برای ساخت افکت های زیبا است. مناطقی که کنتراست بالایی دارند خیلی بیشتر توجه بیننده را به خود جلب می کنند. برای کنتراست و جلب توجه نیز باید از نور و سایه کمک گرفت. نمونه بارز استفاده از سایه را می توان غروب زیبای خورشید دانست که خورشید میان فاصله بین ابرها گم می شود و ابرها روی آن را می پوشانند.

۲. فوکوس
از سایه می توان برای جلب توجه بیننده بهره گرفت. سایه کمک می کند تا بیننده به جزئیات کم ارزش توجه کمتری داشته باشد. به طور مثال، در عکس پرتره، وقتی فوکوس روی چشم های سوژه است و بقیه قسمت های صورت او در سایه و تاریکی محو می شوند، بیننده فقط به چشم ها خیره می شود.
۳. جهت دادن به نگاه بیننده
از سایه ها می توان برای جهت دادن به نگاه بیننده بهره گرفت. سایه ها همیشه شکل دارند. هنگامی که یک سایه شکل دار را در مرکز توجه یک عکس قرار می دهید، این سایه باعث جلب توجه بیننده می شود. به این ترتیب می توان از پیش نگاه بیننده را مشخص کنید تا به نقطه ای توجه کند که مد نظر شما است. با کمک سایه باید مرکز توجه در عکس ایجاد کنید.
۴. نمایش فرم
یکی از رایج ترین استفاده ها از سایه، استفاده از نور خورشید برای نمایش فرم است. با نور خورشید که روی زمین می تابد می توان تصاویر ماندگاری خلق کرد. به طور مثال، وقتی آفتاب زاویه دار روی تپه های شنی می تابد، در یک طرف آن ایجاد سایه می کند. از این سایه می توان برای خلق یک عکس بسیار زیبا استفاده کرد. با زاویه دادن به تابش آفتاب، سایه و نور زیاد تشکیل می شود که باید به بهترین شکل از آن استفاده کرد.
۵. نمایش بافت
همچون نمایش نور، با سایه می توان بافت هم ایجاد کرد. این مورد نیز با نور خورشید و زاویه آن با افق انجام می شود. فرق این مورد با نمایش فرم این است که عکاس باید از نزدیک عکس بگیرد تا بافت سوژه مشخص شود. به طور مثال، با عکاسی نزدیک از ماسه های تپه های شنی می توان علاوه بر بازی نور و سایه، بافت ماسه را نیز نمایش داد